Stowarzyszenie

Hipoterapia jako rehabilitacja ‘dzięki koniom’ istnieje od drugiej połowy ubiegłego stulecia, zapoczątkowana została na kontynencie amerykańskim. Koń, jako cierpliwy „współterapeuta” pomaga głównie osobom niesprawnym fizycznie i/lub umysłowo oraz niedostosowanym społecznie. U dzieci wskazania do hipoterapii występują przy dziecięcym porażeniu mózgowym, przy uszkodzeniach zmysłów, chorobach psychicznych, wadach postawy, chorobach mięśni, ADHD, po urazach mózgowo-czaszkowych jak i przy zespołach genetycznych (m.in. zespół Downa). Konie niosą pomoc także dzieciom z zaburzeniami emocjonalnymi. U dorosłych wskazania występują przy stwardnieniu rozsianym, uzależnieniach, patologiach społecznych, w stanach po urazach i udarze mózgu. Konie dają poczucie samodzielności, odwagi i pewności siebie. Wzrasta siła, koordynacja, samokontrola, mięśnie się rozluźniają, korzyści czerpią też układy oddechowy i krwionośny. Hipoterapia posiada jednak kilka przeciwwskazań- uczulenia, padaczka, zwichnięcia stawów biodrowych czy ostre choroby infekcyjne. Orzeczenie o braku przeciwwskazań musi wydać lekarz, jednak metodę i intensywność terapii ustala rehabilitant. Wyróżniamy trzy rodzaje hipoterapii- fizjoterapia na koniu, psychopedagogiczna jazda konna i terapia z koniem. Nie jest to sztywny podział, dziedziny te często się zazębiają i uzupełniają. O skuteczności decyduje w znacznej mierze regularność i ciągłość ćwiczeń.

Ta metoda leczenia staje się co raz popularniejsza ze względu na jej wyjątkowy charakter. Poza aspektami leczenia fizycznego występuje bardzo ważny czynnik psychiczny. Dzieci i dorośli się relaksują, kontakt z ciepłą i miękką sierścią zwierzęcia sprawia ogromną przyjemność. Pomimo początkowego lęku, konie dają wiele radości i szczęścia. Kontakt z tymi zwierzętami ma niewyjaśnioną moc, która pozwala wytrwale dążyć do osiągania sprawności. Nasz ośrodek pragnie Państwu zaoferować zabiegi hipoterapeutyczne na najlepszym poziomie.