Tradycyjne smaki górEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pod nazwą Utworzeniu krótkiego łańcucha dostaw lokalnych produktów górskich
mająca na celu współpracę między rolnikami ułatwiającą dotarcie do konsumenta końcowego poprzez wspólną organizację produkcji, dystrybucję i marketing lokalnych produktów pod wspólnym logo różnorodnymi kanałami
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „WSPÓŁPRACA” przedmiot operacji: TWORZENIE KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW na zasadach płatności zryczałtowanej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Liczba produktów planowanych do wprowadzenia na rynek – 5; Środek transportu - 2